Nové exotické druhy rodu Aphanisticus Latr. De novis generis Aphanisticus Latr. speciebus exoticis (Col. Bupr.)

Obenberger J.
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 18: 158-161, 1940
Views: 592
Key words: new species, Aphanisticus, Buprestidae, Coleoptera
Papers
Studie o rodu Sternocera Eschsch. (Col. Bupr.) Ad nonnullarum generis Sternocera Eschsch. specierum cognitionem (Col. Bupr.)Nové formy podrodu Tapinopterus Schaum. De novis parumque cognitis subgeneris Tapinopterus Schaum formis Coleoptera - CarabidaeOniscoidea SlovakiaeAdditamenta Ichneumonologica: genus Aethecerus Wesm. (Hymen. Ichneum)Nové formy rodu Chrysobothris Eschsch. (Col. Bupr.). De generis Chrysobothris Eschsch. formis novis (Col. Bupr.)Notulae Ipidologicae II. - Symbolae ad cognitionem generis Pityophthorus Eichh. Přispěvek k poznání rodu Pityophthorus Eichh.O geografickém rozšíření a rasách druhu Cychrus semigranosus Pall. De Cychri semigranosi Pall. variatione et distributione geographica. Coleoptera - CarabidaeKe znalosti balkánských druhů rodu Porcellium DahlNové exotické druhy rodu Agrilus Sol. z Afriky. (Col. Bupr.) De Africae novis generis Agrili Sol. Speciebus exoticis (Col. Bupr.)Uralohelmis, genus novum Helminarum EuropaeDva nové druhy rodu Alleculodes Borch. Duae novae species generis Alleculodes Borch. (Coleoptera: Alleculidae)Nové exotické druhy rodu Aphanisticus Latr. De novis generis Aphanisticus Latr. speciebus exoticis (Col. Bupr.)De nonnullis Ichneumonidarum a Dom. Vlasta Kálalová-Di Lotti in Mesopotamia speciebus collectis novis. O několika nových druzích lumků z Bagdadu ze sběrů pí Dr. Vlasty Kálalové-Di LottiNové druhy rodu Lius H. Deyrolle. De novis generis Lius H. Deyrolle speciebus novis (Col. Bupr.)Nové druhy rodu Allecula Fabr. z východní palaearktické oblasti. Generis Allecula Fabr. regionis palaearcticae orientalis species novaeNové druhy rodu Pachyschelus Solier (Col. Bupr.) z neotropické oblasti. De generis Pachyschelus Solier regionis neotropicae speciebus novis. (Col. Bupr.)Vliv vysoké teploty na pupy Vanessa polychloros L.Nové druhy rodu Meliboeus H. Deyr. z Afriky. (Col. Bupr.). De generis Meliboeus H. Deyr. Africae speciebus novis (Col. Bupr.)Nové formy rodu Molops Bon. z Balkánského poloostrova. De novis generis Molops Bon. peninsulae Balcanicae speciebus formisque. Coleoptera. CarabidaeDe novis generis Sambus H. Deyr. speciebus ignotis. Nové neznámé druhy rodu Sambus H. Deyr. (Col. Bupr.)Prodromus našeho blanokřídlého hmyzu. Prodromus hymenopterorum patriae nostrae. Podřád Symphyta (Chalastogastra, Tenthredinidoidea). Fam.: Oryssidae, Xiphydriidae, Xyelidae, Sirecidae, Cephidae, Pamphilidae, Diprionidae, Cimbicidae, ArgidaeDoplněk nalezišť Záleského Podromu mravenců