Příspěvek k poznání rodu Desmogramma Er. Additamenta ad cognitionem generis Desmogramma Er. (Col. Phytoph. Chrysomelidae)

Bechyně J.
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 24: 107-124, 1946
Views: 565
Key words: new species, key, Desmogramma, Crysomelidae, Coleoptera, revision, key to species, Dinahia, new species
Papers
Insecta Houškeana: Buprestidae. (Col.)Příspěvek k poznání madagaskarských mandelinek z čeledi Eumolpidae. Adnotationes ad cognitionem Eumolpidarum Madagascariensium. (Col., Phytophaga) De novis generis Aphodius Illig. Speciebus (Contributio 79. ad cognitionem Scarabaeidarum (Col.))Příspěvek k poznání madagaskarských mandelinek. Notulae ad cognitionem phytophagorum Madagascariensium (Col.)Maurice Pic. K osmdesátce vynikajícího entomologaO nových druzích a formách jihoamerických mandelinek. De Chrysomelidarum Americae Meridionalis speciebus et formis novis (Col. Phytophaga, Chrysomelidae) Popisy 2 nových druhů křísů z Čech a jiné význačné nálezy z území ČSR. Description de deux nouvelles espéces et plusieurs remarques sur les especes peu connues d'Europe centrale. (Homopt. Auchenorrhyncha)Příspěvek k poznání rodu Desmogramma Er. Additamenta ad cognitionem generis Desmogramma Er. (Col. Phytoph. Chrysomelidae)Popis nového druhu tesaříka, Evodinus Breiti n. sp., z pohoří Sajanu v Sibíři. (Col., Ceramb.) Description ďun Cerambycide nouveau Evodinus Breiti sp. n. de la chaine de montagne Sajan de Sibérie.Příspěvek k poznání evropských druhů rodu Timarcha Latr. Additamenta ad cognitionem Europae specierum generis Timarcha Latr. (Col., Phytophaga Chrysomelidae)Sarothamnus scoparius Wimm., jeho význam pro život Coleopter hlavně v Čechách. Sarothamnus scoparius Wimm., au point de vue la coléoptérologie, Nottamment en Boh?meDe novis Entomogaster Fairm. Speciebus (Col. Bupr.). Nové druhy rodu Entomogaster Fairm. (Col. Bupr.)Příspěvek k poznání jihoamerických mandelinek tribu Phyllodectini. Additamenta ad cognitionem Phyllodectinorum neotropicorum Col. Phytophaga, Chrysomelidae)Čtvrtý příspěvek k rozšíření zoocecidií v Čechách. Fourth contribution to the knowledge of plant galls in Bohemia (Czechoslovakia)Poznámky o českých Isopodech. VI. Notes sur les Isopodes de la Boh?me VI.Nová subspecie druhu Orthotylus ericetorum Fall. (Hem. Het. Miridae) z Alp. A new subspecies of Orthotylus ericetorum Fall. from the Alpes (Hem. Het. Miridae)Prodromus Hymenopterorum Čechoslovakiae. Prodromus blanokřídlého hmyzu Republiky československé. Prodromus chrysidiarum rei publicae Čechoslovakiae. Pars VlII. Čeleď Chrysididae