Studie o českých druzích rodu Boarmia Treitschke. De Bohemiae generis Boarmia Tr. speciebus. (Lepidoptera)

Brůčková B.
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 23: 89-149, 1945
Views: 517
Key words: key, Boarmia, Lepidoptera, Geometridae, Czechoslovakia, key to suborders, key to superfamilies, list of families, Boarmiidae, key to genera, key to species, color variation, abberation,