O vlivu nervstva hlavy na pohyby hmyzu

Janda V.
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 17: 49-70, 1939
Views: 639
Key words: neural systém, insects, movements, etology
Papers
De novis a dom. Dr. Jiři Baum in Africa meridionali anno 1938-1939 buprestidarum speciebus collectis. O nových druzích krasců, nalezených Drem J. Baumem v Jižni Africe na cestě r. 1938-1939Neue Lycini aus der afrikanischen und orientalischen RegionO některých Isopodech z Mesopotamie. Sur quelques Isopodes de la MésopotamieNěkolik nových pavouků ze střední Evropy. Einige neue Spinnen aus MitteleuropaDie Zygaenen-Fauna der Pollauer BergeO vlivu nervstva hlavy na pohyby hmyzuTřetí příspěvek k rozšíření zoocecidií v ČecháchRevision des espéces exotiques du genre Trachys Fabr. du Continent Africain. Přehled exotických druhů rodu Trachys africké pevninyDvě nové vejřitky. Deux proctotrupides nouveauxPopis nového druhu rodu Bledius Mannerh. (Col., Staphylinidae): Bledius Hlisnikowskii m. Novae speciei generis Bledius Mannerh. (Col.,, Staphylinidae) descriptio: Bledius Hlisnikowskii m.Zoogeografická a systematická studie o Carabidech Golešnice-Planiny v Jižní Jugoslavii. Die Carabidenfauna der Golešnica-PlaninaPříspěvek k poznní rodu Thaumatotypus Först. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Thaumatotypus FörstZwei neue Rassen der Gattung Chrysochloa HopeDvě nové kuklice z čel. Sarcophagidae (Tachinariae) z Moravy. Zwei neue Raupenfliegen aus der Fam. Sarcophagidae (Tachinariae, Diptera) aus MährenZygopinae de l'Amerique méridionale (Deuxiéme série.)Prodromus našeho blanokřídlého hmyzu. Prodromus Hymenopterorum patriae nostrae. Pars III. Formicoidea