Prodromus blanokřídlého hmyzu republiky československé. Prodromus Hymenopterorum Čechoslovakiae. Pars 1. Úvodní kapitoly a Sphecoidea

Baťa L., Hoffer A., Zavadil V., Šustera O.
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 15: 117-222, 1937
Views: 694
Key words: catalogue, Czechoslovakia, Hymenoptera, Sphecoidea