Noví Carabidi z východní Asie (VI. díl). Neue Carabiden aus Ostasien (VI. Teil)

Jedlička A.
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 12: 116-124, 1934
Views: 651
Key words: new species, key, Carabidae, Coleoptera, Palaearctic, new synonymy, Oriental Region