Previous issue Next issue Latest issue

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

1944
Volume 21-22
Obenberger, J.Nové palaearktické druhy rodu Aphanisticus Latr. (Col. Bupr). De novis regionis palaearcticae generis Aphanisticus Latr. Speciebus (Col. Bupr.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 5-9Rosický B.Prodromus našich blech. Prodromus Aphanipterorum patriae nostraeActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 10-56Bechyně J.Revise druhů rodu Deuterocampta Chevr. Géneris Deuterocampta Chevr. specierum revisio. (Col. Phytoph., Chrysomelidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 57-65Obenberger J.Variační rada forem druhů Acmaeodera degener Scop. a Acm. quadrifasciata Rossi. De serie aberrationum specierum Acmaeodera degener Scop. et Acm. quadrifasciata Rossi (Col. Buprestidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 66-75Mařan J.Dva nové druhy čínských Alleculidů. De novis Alleculidarum speciebus chinensibusActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 76-77Halík L.Ad Hydrachnellas Argentinae addenda (Acari)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 78-89Hrbáček J.O larvách rodu Hydraena (Col. Hydr.). Beitrag zur Kenntnis der Larven der Gattung HydraenaActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 84-89Balthasar V.Čtyři nové druhy rodu Onthophagus Latr. 78. příspěvek k poznání Scarabaeidů (Col.). Vier neue Arten der Gattung Onthophagus Latr. 78. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeiden (Col.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 90-94Roubal J.Seznam druhů rodu Cryptophagus Herbst (Col.) Čech, Moravy a přilehlého území s výčtem známých lokalit a biotopickým zhodnocením. Catalogus specierum generis coleopterorum Cryptophagus Herbst Bohemiae, Moraviae confiniumqueActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 95-126Baudyš E.Příspěvek k rozšíření zoocecidií v okolí Velichovek. Ein Beitrag z. Verbreitung der Zoocecidien in d. Umg. von WelichowkyActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 127-138Bechyně J.Revise druhů skupiny Timarcha sardea Villa. Specierum sectionis Timarcha sardea Villa revisio (Col., Phytoph. Chrysomelidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 139-146Obenberger J.O některých palaearkt. druzích rodu Melanophila. De nonnullis generis Melanophila speciebus palaearcticis (Col. Bupr.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 147-150Wagner E.Megalocoleus hungaricus n. sp., eine neue Miridenart aus Ungarn (Het.). Megalocoleus hungaricus n. sp., nový druh miridů z Maďarska (Het.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 151-152Mařan J.Monografie rodu Haptotapinus Rtt. Recensio monographica generis Haptotapinus Rtt (Coleoptera Carabidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 153-172Všetečka K.Příspěvek k poznání rodu Onthophagus Latr. (Col. Scarabaeidae). Symbolae ad cognitionem generis Onthophagus Latr. (Col. Scarabaeidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 173-178Hoberlandt L., Jordan K. H. C.Zur Kenntnis der Gattung Camponotidea Reut. (Het.) Příspěvek k poznání rodu Camponotidea Reut. (Het.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 179-183Mařan J.Revise rodu Gonodera Muls. Generis Gonodera Muls. Revisio. Coleoptera AlleculidaeActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 184-196Mader L.Drasterius bimaculatus Rossi und seine VariantenActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 197-200Obenberger J.Variabilita druhů Acmaeodera ottomana Friw. a A. quadrizona Abeille. De specierum Acmaeodera ottomana Friw. et A. quadrizona Abeille variabilitate. (Col. Buprestidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 201-207Fassati M.Příspěvek k poznání rozšíření variability a biologie druhů Amara convexiuscula Marsh. (Coleoptera, Carabidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 208-201Bechyně J.Příspěvek k poznání severoafrických druhů rodu Timarcha Latr. (Col., Chrysomelidae). Notulae ad cognitionem specierum Africae septentrionalis generis Timarcha Latr. (Col. Chrysomelidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 211-221Roubal J.Broučí rod Eucinetus Germar, o jeho systematickém zařadění, klíč druhů, chorologie, ekologie. Coleopterorum Genus Eucinetus Germar: ratio, chorologia oecologiaActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 222-230May J.Příspěvek k systematice pačmeláků - Psithyrus Lep. - v Čechách a na Moravě (Hymen. Apoid.). Beitrag zur Systematik einiger Arten der Schmarotzerhummeln - Psithyrus Lep. (Hymen., Apoid.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 231-275Hoberlandt L.Heteroptera Bohemiae IIIActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 276-283Bechyně J.Příspěvek k poznání severoafrických druhů rodu Timarcha Latr. Additamenta ad cognitionem specierum Africae borealis generis Timarcha Latr. (Col. Phytoph. Chrysomelidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 284-293Fassati M.Několik nových geografických forem Bembidií se sg. Peryphus Steph.Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 294-299Samšiňák K.Kapitoly o našich Boreích I.Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 300-303Obenberger J.De duabus Chinae generis Meliboeus speciebus novis (Col. Bupr.). Dva nové čínské druhy rodu Meliboeus H. Deyr. (Col. Bupr.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 304-305Bechyně J.Doplňky k monografii rodu Zygogramma Chevrl. Annotationes ad monographiam generis Zygogramma Chevrl. (Col. Chrysomelidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 306-316Obenberger J.O některých severoamerických druzích rodu Melanophila Eschsch. De nonnullis Americae borealis generis Melanophilae Eschsch. speciebus. (Col. Buprestidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 317-322Heyrovský L.K rozšíření tesaříka Tragosoma depsarium L. a problém boreoalpinních tesaříků. Zur Verbreitung der Bockkäferart Tragosoma depsarium L. und zur Problem der. boreoalpinen Cerambyciden (Col. Ceramb.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 323-327Bechyně J.O rasách druhu Linographa musicalis Stal. De subspeciebus Linographae musicalis Stal. (Col. Phytoph., Chrysomelidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 328-331Hoberlandt L.Ad cognitionem faunae Heteropterorum BalcanicaeActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 330-331Jagemann E.De Elateridarum speciebus novisActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 332-335Tesař Z.Druhý příspěvek k poznání palaearktických Melolonthidů. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der palearkt. Melolonthiden. (Coll. Scarabaeidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 336-343Obenberger J.O variabilitě krasce Melanophila picta Pallas. De Melanophilae pictae Pall. variabilitate (.Col. Bupr.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 344-359Bechyně J.O druzích rodu Timarcha Latr. ze skupiny T. laevigata Linn. De speciebus generis Timarcha Latr. sectionis T. laevigata Linn. (Col. Phytophaga Chrysomelidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 360-372Kult R.N.C. Nálezy nových nebo vzácných Carabidů ze střední EvropyActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 373-379Jacentkovskij D.Kuklíce (Tachinoidea, Diptera) Ždánského lesa. Raupenfliegen (Tachinoidea, Diptera) des Steinitzer WaldesActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 380-395Hoberlandt L.Heteroptera Asiae AnteriorisActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 396-403Knirsch E.Příspěvek k poznání afrických Cetonidů. Beitrag zur Kenntnis der afrikanischen CetonidenActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 404-407Frankenberger Z.K problému morfologického původu hmyzích křídelActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 408-419Obenberger J.Dva nové madagaskarské druhy rodu Phlocteis Kerr. (Col. Bupr.) De duabus generis Phlocteis Kerr. insulae Madagascaris novis (Col. Bupr.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 420-422Hoberlandt L.De Phymatidarum speciebus novis in coll. Mráz Musei PragensisActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 423-426Mader L.Eine Betrachtung zur Benennung von AberrationenActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 427-434Obenberger J.Nové orientální druhy rodu Meliboeus H. Deyr. (Col. Bupr.). De generis Meliboeus H. Deyr. regionis orientalis speciebus novis (Col. Bupr.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 435-437Šustera O.Prodromus našeho blanokřídlého hmyzu. Prodromus Hymenopterorum patriae nostrae. Pars VII.: Úvod k prodromu našich včel. Nynější i bývalé přírodní poměry Čech a Moravy.Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 21-22: 443-477