Previous issue Next issue Latest issue

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

1941
Volume 19
Obenberger J.Generis Bubastes Cast. et Gory revisio nova. (Col. Bupr.). Nová revise rodu Bubastes Cast. et Gory (Col. Bupr.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 5-19Šulc K.O čištění tykadel u rodu Carabus L. Über das Reinigen der Fühler beim CarabusActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 20-25Roubal J.Monografie evropských a kavkazských druhů rodu Denticollis Pill. et Mitterp. (Col. Elateridae). Monographia Denticollis Pil. et Mitterp. specierum ex Europa et Caucaso (Col. Elateridae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 26-59Mařan J.Dva nové druhy rodu Lydus Latr. (subg. Alosimus Muls.) ze skupiny Lydus collaris F. Duae novae species Lydus Latr. (subg. Alosimus Muls.) ex affinitate speciei Lydus collaris Fabr.Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 60-63Bechyně J.Synonymické poznámky k několika druhům z rodu Leptaulax (Col. Passalidae). Synonymische Bemerkungen über einige Leptaulax-ArtenActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 64-66Hoberlandt L.Madagaskarské ploštice v pražském museu. I. Veliidae. Heteroptera Madagascariensia in Museo Pragensi. I. VeliidaeActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 67-75Jacentkovský D.K tachinologickému výzkumu školního lesního statku Vysoké školy zemědělské v BrněActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 76-80Mařan J.Revise evropských druhů rodu Leistus z podrodu Leistidius K. Dan. Specierum europearum subgeneris Leistidius K. Dan. revisio (Coleoptera, Carabidae, gen. Leistus Fröh.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 81-88Všetečka K.Nová rassa od Bembidium dalmatinum Dej. (Col. Carabidae). Eine neue Rasse des Bembidium dalmatinum Dej. (Col. Carabidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 89-90Obenberger J.De novis generis Taphrocerus Sol. speciebus. Nové druhy krasců z rodu Taphrocerus Sol.Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 91-97Machulka V.Několik nových českých Staphylinidů. Einige neuen Staphyliniden aus Böhmen I.Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 98-102Halík L.Příspěvek k fauně australských vodulí. Beitrag zur Kenntnis der Wassermilbenfauna AustraliensActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 103-118Obenberger J.Nové aethiopské formy Acmaeoder (Col. Bupr.). De regionis aethiopicae generis Acmaeodera formis novis (Col. Bupr.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 119-121Mařan J.Nové druhy a formy palaearktických Anobiidů. De novis Anobiidarum speciebus formisque regionis palaearcticaeActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 122-125Gregor F.Nový lumek, Ephialtes Gaurotii, cizopasící u Gaurotes excellens. Ephialtes Gaurotii, n. sp. (Hym. Ichn.) parasitus speciei Gaurotes excellens (Col.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 126-129Tesař Z.Paratrichius Pauliani n. sp.Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 130-130Mařan J.O geografickém rozšíření a rassách druhu Leistus montanus Steph. De Leisti montani Steph. distributione et variatione geographicaActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 131-135Baudyš E., Kratochvíl J.Příspěvek k poznání našich ThysanopterocecidiíActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 136-147Heyrovský L.Čtvrtý příspěvek k poznání řeckých Dorcadií. Vierter Beitrag zur Kenntnis der griechischen Dorcadien (Col., Ceramb.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 148-149Všetečka K.Nové formy rodu Anisoplia Serv. z Libanonu (Col. Scarabaeidae). Neue Formen der Gattung Anisoplia Serv. aus Libanon (Col. Scarabaeidae)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 150-153Obenberger J.De sex generis Brachys speciebus novis (Col. Bupr.) Šest nových druhů krasců z rodu BrachysActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 154-157Hoberlandt L.Přispěvek k poznání Velii. (Het.). Ad Veliidarum cognitionem (Het.)Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 158-165Halík L.Nový rod vodulí se svahu sopky Kenya. Eine neue Wassermilbem-Gattung vom Abhang des Kenya-VulkansActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 166-168Pfeffer, A.Notulae Ipidologicae IV. Symbolae ad cognitionem generis Carphoborus Eich. Příspěvek k poznáni rodu Carphoborus Eichh.Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 169-179Mařan J.Činské druhy rodu Lytta F. z přibuzenstva druhu L. aeneiventris Haag. De novis parumque cognitis chinensibus generis Lytta F. speciebus ex affinitate L. aeneiventris Haag. Coleoptera. MeloidaeActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 180-185Machulka V.Několik nových českých Staphylinidů. Einige neue Staphyliniden aus Böhmen. IIActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 186-188Gregor F., Baťa L.Prodromus našeho blanokřidlého hmyzu. Prodromus Hymenopterorum patriae nostrae. Pars V. Podřád Symphyta (Chalastogastram Tenthredinoidea). Fam.: Tenthredinidae. Subfam.: TenthredininaeActa Entomologica Musei Nationalis Pragae 19: 189-215